tirsdag 16. august 2011

Grashoppesongarungar m.m. 16.08.11

I dag vart det endelig ei skikkeleg runde rundt på øyane. Og det var no ikkje heilt fritt for fuglar heller...

Grashoppesongarungar
Når eg var på Voksa sjekka eg opp fleire plassar der eg veit det har vore grashoppesongarhekking i år. Det resulterete i at eg fann ungar på to av lokalitetane! Det var 4-5 ungar på den eine, og 3-4 ungar på den andre lokaliteten.

Her er nokre bilder av eit par av ungane.
Grashoppesongar 1K, Voksa (ind.nr.1)

Grashoppesongar 1K, Voksa (ind.nr.1)
Grashoppesongar 1K, Voksa (ind.nr.2)

Andre observasjonar..
Av andre artar som vart sett var temmincksnipe, grønnstilk, dvergfalk, for å nevne noko.

Her er eit par bilder av dvergfalk og grønnstilk!
Dvergfalkar 1K, Voksevegen
Grønnstilk 1K (t.v). og brushane 1K (t.h.) på Storeviksanden/Sandsøya


Her er det andre som vart sett.
spurvehauk 1 1K (Sandsøya)
heilo 6 (Voksa/Sandsøya)
sandlo 35-40+ (Voksa og Sandsøya)
myrsnipe 5+ (Sandsøya/Voksa)
tundrasnipe 2 1K (Storeviksanden på Sandsøya)
polarnsipe 6 ad. (Voksa)
temmincksnipe 3+ (Voksa)
dvergsnipe 1 1K (Storeviksanden på Sandsøya)
gluttsnipe 10+ (Sandsøya/Voksa)
brushane 3+ 1K (Voksa og Sandsøya)
småspove 1 (Voksa)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar