tirsdag 27. mars 2012

Engelskmerka sangsvane på Sandsøya 26.03.12

For nokre dagar sidan vart eg gjort oppmerksom på at det hadde vorte sett ei sangsvane med ring(ar) på Sandsøya. Dette var riktig nok ei god stund sidan... Det var nemleg i månadskiftet januar-februar at den merka svana hadde blitt sett. Eg såg også denne sangsvana, men eg fikk aldri sett føttene på den skikkeleg. Den gikk då og beita på markane på sørsida av Sandsøya ilag med ei sangsvane til.

Så kom eg til å tenke på dei 2 sangsvanene som har gått og beita på markane inne i Voren på Sandsøya i mange veker. Kanskje var det dei samme svanene...? Dagen etter var svanene fortsatt på plass, men på for langt hold til å sjå om ei av dei hadde ring. Så i går gikk dei på Storeviksanden like ved der dei har beita i nesten eit par månadar. På sanden var det ikkje vanskeleg å sjå føttene på dei. Og joda den eine hadde både metallring og fargering! Etter at den var avlest fann eg ut at det var ein fugl som var merka i England. Dermed sendte eg over avlesninga av svana, og i dag fikk eg svar. Informasjonen eg fikk om sangsvana kan du lese under!

Sangsvane 6K+, Storeviksanden på Sandsøya
Sangsvana med fargeringkode K3H vart merka som ein adult fugl (2K+) den 30.november i 2008 på lokaliteten Lower Derwent valley i North Yorkshire i England. Etter dette vart den sett fram til og med den 26.mars i 2009. Seinare har svana ikkje blitt gjenfunna før no på Sandsøya. I følge dei som driv med dette prosjektet er dette eit svært spennande funn, då det tidlegare ikkje er mange sangsvaner frå dette prosjektet som har blitt sett i Norge.

Den vart i perioden 30.november 2008 til den 26.mars 2009 sett på følgande datoar.
  • 30.november 2008 (Ringmerkingsdato)
  • 3.januar 2009
  • 6.januar 2009
  • 8.januar 2009
  • 19.februar 2009
  • 26.februar 2009
  • 7.mars 2009
  • 16.mars 2009
  • 26.mars 2009
Alle desse avlesningane blei gjort på den samme lokaliteten (Lower Derwent valley i North Yorkshire).

Her er eit oversiktskart.
Avstanden frå Lower Derwent valley og "opp" til Sandsøya
er på 1008 km.

Og heilt til slutt er her ein link til ei nettside du kan lese meir om dette prosjeket.
http://monitoring.wwt.org.uk/species/colourmarking/whooper_colourmarking.php

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar