lørdag 2. oktober 2010

Gråmåse (fargemerka), Sandsøya 02.10.10

I dag var det bra med måsar på Sandshamna. Etter å ha sett over nokre få fann eg ein fargemerka gråmåse. Denne gråmåsen er ein voksen fugl. Det vil seie 4 år eller eldre (4K+). Denne måsen er truleg ein britisk merka fugl. Men ikkje nok med det. 27.januar i år såg eg også ein gråmåse med same farge på ringen som dagens fugl. Så dermed har Sandshamna truleg hatt besøk av to fuglar frå det same britiske ringmerkingsprosjektet på ikkje meir enn 8 månadar!!!! Infoen vert snarast sendt Stavanger museum som skal formidle det vidare, og om ikkje so lenge finn vi nok ut om dei kjem frå same plass eller ikkje...........


Dei to øverste gråmåsane høyrer truleg til same ringmerkingsprojektet, medan den nederste er ringmerka i Norge. Og om ikkje lenge får vi vite nøyaktig kor dei har blitt merka!


Dagens fugl
Denne vart sett 27.januar
Denne unge gråmåsen(2K) er merka i Norge.
Den vart sett på Sandshamna 15.mars i år


Her er noke av dei andre observasjonane frå i dag!
hønsehauk 1 1K F
svartstrupe 1
trekrypar 2

Hønsehauk 1K F (dokumentasjonsfoto)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar