onsdag 20. oktober 2010

Sandsøya/Voksa 19-20.10.10

Etter ei veke utan skåding har det vorte eit par turar ut dei to siste dagane. I går var det ganske daudt, og lite fugl å sjå. Men dette hadde nok noko med det dårlege veiret å gjere. Men i dag var veiret mykje bedre, og det var også mykje fugl på farta. Store flokkar med gråtrost og raudvingetrost, samt flokkar med gråsisik, bokfink og bjørkefink var å sjå på øyane.


Andre observasjonar frå desse to dagane.

Voksevegen/Marøya/Voksa:
sjøorre 5
svartand 5
dvergdykkar 2
heilo 13 (19.okt) + 9 (20.okt)
kvartbekkasin 2
rugde 1
vipe 2
sanglerke 4-6
lappspurv 1
dompap høyrd
sidensvans 27+

Sandsøya:
svartstrupe 2
kaie 1sidensvans
sidensvans
kaie

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar