søndag 10. oktober 2010

GULBEINMÅSE, Sandsøya 09.10.10

Endelig small "bomba"! Då i form av ein GULBEINMÅSE. Måsen vart sett på Sandshamna i lag med andre stormåsar. Denne måsen er truleg same ind. som eg såg på Voksa 3.oktober, då tatt som ein gulbeint gråmåse pga. av at eg fikk sett den dårleg. Måsen er ein voksen fugl. Det vil seie at den er minst 4 år gammal (4K+). Dette funnet er då første i Møre og Romsdal, og truleg den nordlegaste i Norge. I Norge var det 1 funn t.o.m. 2002. Sidan dette har det blitt sett ein del fleire, og der er vel sett ca.20 ind. totalt i landet! Denne måsen er vanleg langs middelhavet, og den overvintrar i små mengder opp til Danmark, og endå ferre opp til Sverige.

Gulbeinmåsen var tidligare rekna som ein underart av gråmåse, men har i ein del år no, vore rekna som ein eigen art. Denne måse er svært lik ein gråmåse, men det er visse karakterar som skiller dei.
(NB! Karakterane eg nemner her er på voksne fuglar. Andre gjeld på yngre ind.) På fuglen "min" var det mest i augefallande dei gule beina, det kraftige nebbet og ikkje minst det nesten heilt ustreka hovudet. På gråmåsar i vinterdrakt er ofte heile hovudet og godt ned i brystet streka, medan gulbeinmåsen er mykje mindre teikna i hovudet. Dei teikningane er då ofte konsentrert rundt augene, som då ser ut som ei maske. Ein annen ting som er skiller den frå gåmåsar er kroppsforma. Gulbeinmåsen er ein meir atletisk fugl. Den har ei brystkasse som nesten tek opp i "haka", medan gråmåsane oftast ser ut som ein "trailersjåfør" med hengemage. Gulbeinmåsen er også meir langvinga enn gråmåsen og den har også meir svart i håndsvingfjørene enn gråmåsane. Hos "gulbein" er det alltid svart i dei 6 ytterste håndsvingfjørene (P5-P10), medan hos gråmåsen er det svært uvanleg at dei har svart i meit enn 5 håndsv.fjører (P6-P10), men det hender. På måsen min viser kanpt den nest ytterste håndsv.fjøra (P9) og den ytterste er ikkje synleg enda (P10). Desse er då på vei til å vekse ut.

Her kan du sjå bilder av måsen! (KLIKK PÅ BILDA FOR STØRRE FORMAT)
gråmåse (4k+) t.v og gulbeinmåse (4k+) t.h.
gråmåse (4k+) t.v og gulbeinmåse (4k+) t.h.
Gulbeinmåse 4K+
Gulbeinmåse 4K+
Gulbeinmåse 4K+
Her ser du håndsvingfjørene (P1-P10)
Gulbeinmåse 4K+


Gulbeinmåse 4K+

Observasjonar frå Voksa i dag! (10.oktober)

tartarpiplerke 1 (høyrd)
sanglerke 2
lappspurv 1-2
trekrypar 1+
kvartbekkasin 1
heilo 2
tundralo 2 (høyrd)
svartand 4 (F-farga)
dvergdykkar 1 ad.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar