søndag 17. oktober 2010

Grashoppesongarar på Sandsøya og Voksa 2010

Den siste veka har det vorte lite skåding å snakke om. Så derfor tek eg ei kort oppsumering av grashoppesongar-året 2010, og i  tillegg legg ut nokre "nye" bilder av desse fantastikse fuglane.

Totalen i år vart på minumum 25 fuglar. Fordelt på 15 hannar, 3 hoer og 7 ungfuglar. Av desse var 7 ind. på Sandsøya og 18 ind. på Voksa. På Voksa vart det også som i tidlegare blogginnlegg nemt dokumentert MR sitt første hekkefun av arten. På Voksa vart det observert ungar på 3 forskjellige plassar. Sjekk oversiktskart under!

Oversikt over songarene på Voksa.

Oversikt over songarane på Sandsøya.

Vidare så vart nesten halvparten av desse fuglane ringmerka. Det vil seie at 11 av dei 25 fikk eg ein liten ring. Så no vert det spennade til neste år å sjå om ein fugl med ring kjem attende!

Her er bilder av 4 forskjellige hannfuglar.
Denne var årets første. Den var på plass 7.mai, og på denne plassen kom
det fram fleire ungar.

På plassen der denne holdt til vart den første ungen oppdaga.
Denne satt og song frå 4.juli til 6.august, men på denne plassen kom det
ikkje fram ungar.
Denne vart oppdaga natta til 6.august og den holdt stand til 17.august.

Alle desse grashoppesongarane som er avbilda her vart ringmerka!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar